Политика конфиденциальности

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε στις 08.01.2020

1. Σκοπός αυτής της πολιτικής

1.1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ (εφεξής η “Εταιρεία”), ενεργώντας ως «Yπεύθυνη Eπεξεργασίας». Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
action.paokfc.gr, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

1.2 Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η Εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες που δεν θα πράξει.

2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

2.1 Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του συγκεκριμένου ισοτόπου action.paokfc.gr, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, διέπεται από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων [EU GeneralDataProtectionRegulation(GDPR)-Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679] (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις, αλλά και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.2 Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του lnternet όσο και του υπάρχοντος-αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου-πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

2.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά τον δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.

2.4 Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου. Δεν υποχρεούστε να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες που ζητούνται, αλλά αν επιλέξετε να παραλείψετε αυτή την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα σας ή να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήματα που έχετε.

3. Δέσμευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

3.1 Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών των υπηρεσιών της είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευθεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

3.2 Οι προσωπικές πληροφορίες (προσωπικά δεδομένα) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παροχείς υπηρεσιών της Εταιρείας διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς εσάς.

3.3 Επιπλέον, δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να ερωτηθείτε από την Εταιρεία, εάν θα μπορούσε να μοιραστεί πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσει τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με κάποιους τρίτους. Η Εταιρεία θα ορίσει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συναινέσετε. Θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής μας.

3. Τι είδους δεδομένα συλλέγει ο παρών ιστότοπος action.paokfc.gr

4.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και ταυτοποιούν επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός προσώπου, άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα, η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση. Στις πληροφορίες αυτές, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας και εγγραφής, περιλαμβάνονται και λεπτομέρειες γύρω από τη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, εκδηλώσεις, έρευνες, καθώς και κάποιες σχετικές πληροφορίες των ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας.

Συλλέγουμε ειδικότερα τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Δεδομένα ταυτοποίησης Ονοματεπώνυμο, ηλικία.
Δεδομένα επικοινωνίας Ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου.
Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς Πληροφορίες που αφορούν εργασιακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, εκδηλώσεις,  έρευνες κ.λπ.

4.2 Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία για εσάς μπορεί να αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων. Τέτοια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αφορούν π.χ. δεδομένα υγείας αλλά μόνον στην περίπτωση που οικειοθελώς μας τα αποστείλετε προς εξέταση κάποιου αιτήματος σας.

4.3 H επίσκεψη στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ action.paokfc.gr δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στον ως άνω δικτυακό τόπο.

4.4 Η Εταιρεία δύναται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:

4.4.1 από εσάς όταν υποβάλλετε ένα αίτημα προς την Εταιρεία και στην περίπτωση αυτή δύναται να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας,

4.4.2. από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία για εθελοντικές δράσεις ή δωρεές και χορηγίες, και

4.4.3 από δημόσια διαθέσιμες πηγές

4.5 Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η Εταιρεία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:

* όταν εγγράφεστε ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου action.paokfc.gr

* όταν δηλώνετε συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει το action.paokfc.gr .

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά της κέντρα. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην Εταιρεία, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευθούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

4.6 Όσες προσωπικές πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την Εταιρεία μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να συναινέσετε ρητά σε αυτό. Η φόρμα επικοινωνίας του συγκεκριμένου ιστότοπου action.paokfc.gr περιλαμβάνει, υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο.

Για ποιους σκοπούς συλλέγει προσωπικά δεδομένα ο παρών ιστότοπος;

5.1 Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η Εταιρεία από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

5.1.1 Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου:

Τις πληροφορίες αυτές το action.paokfc.gr πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

5.1.2 Νόμιμη χρήση:

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και γενικά επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας όπως αυτά απορρέουν από τη μεταξύ μας σχέση.

6. Χρήση των πληροφοριών

6.1 Οι πληροφορίες που παρέχετε στον παρόντα ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για:

6.1.1 την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, όταν κάνετε ερωτήσεις

6.1.2 να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων σας,

6.1.3 για τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών

6.1.4 για να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης,

6.1.5 για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.).

6.1.6 Το action.paokfc.gr αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μια υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προνοιών του νόμου

7. Αποθήκευση δεδομένων

7.1 Το action.paokfc.gr αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την συναίνεσή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε και αποτυπώνονται σε έγγραφες συμφωνίες αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο στο νομικό τμήμα και στο λογιστήριο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και στο αρμόδιο κάθε φορά τμήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

8. Cookies και Webbeacons

8.1 Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία

8.2 Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι επισκέπτες του ιστοτόπου της Εταιρείας χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.

8.3 Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας; Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.

8.4 Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).

8.5 Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία; Η ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά e-mail της Εταιρείας δύνανται να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η χρήση τους στα απαντητικά e-mail και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

8.6 Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας.

9. Διαβίβαση Δεδομένων

9.1 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους. Δύναται να διαβιβάζει τέτοια δεδομένα σε συνεργάτες, μόνο εφόσον έχετε παράσχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

9.2 Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

9.3 Η  Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς σκοπούς ή για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεών της βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και/ή της Ελληνικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

10. Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας

10.1 Η Εταιρεία διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός της Εταιρείας κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

10.2 Η Εταιρεία εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

10.3 Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά.

Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

11. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (lnternet)

11.1 Εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας.

11.2 Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.

11.3 Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας.

11.4 Πολιτική απορρήτου και Παιδιά: Η παρούσα ιστοσελίδα, action.paokfc.gr έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας από κοινού με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας και να εφαρμόσουμε αυτούς τους περιορισμούς ηλικίας.

11.5 Διευθύνσεις IP: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την ιστοσελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/μέλους.

11.6 Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή ή μοιράζεστε τη συσκευή σας με άλλον χρήστη, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε και να σβήνετε τα Cookies από τη συσκευή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη σχετική πλατφόρμα ώστε να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα/πληροφορίες. Αλλιώς, κάθε άλλος χρήστης της συσκευής θα μπορεί να δει και να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

11.7 Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της παρούσας ιστοσελίδας: Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό

11.8 Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ενδέχεται εντός της παρούσας ιστοσελίδας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και/ή πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

12. Παρακολούθηση των επικοινωνιών

12.1 Όλες οι επικοινωνίες της Εταιρείας μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δύναται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται από την Εταιρεία για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

13. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

13.1

  1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης,

β) το δικαίωμα διόρθωσης,

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

13.2 Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

13.3 Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, που αναφέρεται παρακάτω.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

14.1 Οι ανωτέρω όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

14.2 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

14.3 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

15. Τροποποιήσεις

15.1 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την πολιτική. Η Εταιρεία θα ειδοποιεί για αλλαγές σε αυτή την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπό της.

16. Σύνδεσμοι (Links)

16.1 Η παρούσα ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά την πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

17. Επικοινωνία

17.1 Για επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected]

17.2 Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις, μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

17.3 Διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]