ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον, αλλά και η σωστή ενημέρωση για την προστασία του αποτελούν ηθική υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ. Γι’ αυτό τον λόγο, μέσα από το σχέδιο δράσης του PAOK Action, επιχειρούμε να αναδείξουμε την ανάγκη για αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον και την υιοθέτηση οικολογικών συνηθειών στην καθημερινότητά μας. Η αγάπη για το περιβάλλον δεν αποτελεί επιλογή, αλλά υποχρέωση που έχουμε όλοι ως μέλη της κοινωνίας.

Έχοντας ως βασική μας αρχή τη βιώσιμη ανάπτυξη, όχι μόνο στο νέο σύγχρονο γήπεδο της Τούμπας, αλλά σε ένα ευρύτερο πλάνο περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης και καλύτερης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στηρίζουμε, αφομοιώνουμε και προωθούμε σε συνεργασία με Δημόσιους Οργανισμούς και Δημοτικές & Περιφερειακές Αρχές όλες τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες που προστατεύουν το περιβάλλον. Μέσα από τις οργανωμένες δράσεις του PAOK Action, με τη συμμετοχή των εθελοντών μας, έχουμε ως στόχο να διαδώσουμε την κοινή μας ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας στον καθένα προσωπικά τον σεβασμό και την αγάπη για το περιβάλλον.