ΦΟΡΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Θεωρούμε χρέος μας να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και να ανταποδώσουμε χωρίς διακρίσεις σε όλο τον κόσμο, το ενδιαφέρον, την αγάπη και το πάθος που εισπράττουμε ως Σύλλογος από την ίδρυση μέχρι και σήμερα.

Γι’ αυτό το λόγο, το PAOK Action αποτελεί το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα οργανωμένων δράσεων και ενεργειών, δείχνουμε τον τρόπο και ανοίγουμε τον δρόμο για ουσιαστική προσφορά στην τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στους ανθρώπους της, σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Σε αυτό τον αγώνα δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί και αντίπαλοι! Ολόκληρος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ φορά τη φανέλα του PAOK Action και συμμετέχει στο πιο όμορφο παιχνίδι που παίχτηκε ποτέ. Στο παιχνίδι της ζωής…!

Το PAOK Action μπορεί να γίνει η έμπνευση για έναν καλύτερο κόσμο. Χωρίς τη συμμετοχή σου, όμως, τίποτα δεν μπορεί να γίνει πράξη!


Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας δηλώνετε συμμετοχή στο δίκτυο εθελοντών του PAOK Action. Τα στοιχεία που σας ζητάμε είναι χρήσιμα για την αξιοποίηση τόσο της διαθεσιμότητάς σας όσο και των ικανοτήτων σας σε εθελοντικές δράσεις.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επίπεδο Εκπαίδευσης*
Εργασιακή Κατάσταση*
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Χρόνοι Συνεισφοράς*
Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην παρούσα αίτηση θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς σε δράσεις – προγράμματα του PAOK Action. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρηθούν στην παρούσα αίτηση υπόκεινται στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Γιατί όλοι μαζίμπορούμε να κάνουμε
τον κόσμο λίγο καλύτερο!