ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αποτελώντας ένα μέρος της ίδιας της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος του ΠΑΟΚ στηρίζει ενεργά τον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που στοχεύει να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών και να προστατεύει όλες εκείνες τις σημαντικές αξίες που χαρακτηρίζουν την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Οι στρατηγικές δράσεις του PAOK Action περιλαμβάνουν ένα σαφές πλάνο ενεργειών που αναμένεται να ενισχύσει το έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης και στη διατήρηση όλων πολιτιστικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της.