ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ETOΣ

Γιατί για τον ΠΑΟΚ δεν είναι επιλογή,
είναι υποχρέωση!
ΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ