ΑΚΟΗ

Η μεγάλη δωρεά του κ. Σαββίδη στην Α’ ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ επιβεβαιώνει τη συνεχή υποστήριξη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Γι’ αυτό και μέσα από τις στρατηγικές ενέργειες και τα προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του PAOK Action, η ανακούφιση των ανθρώπων με προβλήματα ακοής αποτελεί προτεραιότητα.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μια σειρά από ενέργειες όπως η ανακαίνιση χώρων ή παροχή εξοπλισμού στα ακοολογικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα, υλοποίηση ημερίδων για την ενημέρωση και εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού, εκπαιδευτικών Α/βάθμιας, Β/βάθμιας και Γ/βάθμιας εκπαίδευσης, κηδεμόνων και πολλών ομάδων που θέλουν να προσφέρουν μια καλύτερη καθημερινότητα στα άτομα με προβλήματα ακοής. Από έναν συμμαθητή, ένα συνάδελφο ή συγγενή, μέχρι έναν άγνωστο συνάνθρωπό μας μας στον δρόμο… Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στις δράσεις κατέχει το πρόγραμμα “PAOK Action: Ημέρες Ακοής”, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία του PAOK Action με την επιστημονική ομάδα της Α’ ΩΡΛ Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, με στόχο την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πρόληψης και αντιμετώπισης.

Παράλληλα με τις προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων ακοής, στο πλαίσιο του PAOK Action προωθείται η ενίσχυση της διδασκαλίας της νοηματικής γλώσσας μέσα από ειδικά σεμινάρια, ομιλίες και εκδηλώσεις με εξειδικευμένους επαγγελματίες να δίνουν το παρόν για να στηρίξουν με τη σειρά τους αυτή την σημαντική κίνηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα άτομα με προβλήματα ακοής.